GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93047
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Navitelva
(Sist oppdatert 12.nov.1990)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Kvænangen (1734-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 532355 Y-koord: 7741499
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er ikke befart i felt, men registrert ut fra flybildetolket kart i m.1:250.000.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse