PUKKDATABASEN

Forekomstområde 97812
Horten (3801) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Skoppum pukkverk
(Sist oppdatert 06.jun.2016)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Horten (1813-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 580456 Y-koord: 6582948
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Rombeporfyr
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Steinbruddet har betydelig utbredelse (200x200m). Hovedbergarten er rombeporfyr, betydelig hydrotermalomvandlet og utpreget rød. Steiltstående sprekker i tillegg til benkning. Knusingen har ført til nedstøving og dannelse av rødt leirslam.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 580421 Y-koord: 6583157

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Rombeporfyr
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse