PUKKDATABASEN

Forekomstområde 97828
Holmestrand (3802) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Solumsåsen pukkverk
(Sist oppdatert 06.jun.2016)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holmestrand (1813-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 574910 Y-koord: 6591988
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Rombeporfyr
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten ligger på toppen av Solumsåsen. Selve åsen inneholder store volum med skråttstilte lag av rombeporfyr. Luftporer med flytestrukturer. Druser. Den røde rombeporfyr-varianten er bløtere enn den grå (prøve 1 = grå, prøve 2 = rød). Stedvis er det sterk oppsprekking og tilløp til benkning.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 574883 Y-koord: 6591911

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Rombeporfyr
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse