PUKKDATABASEN

Forekomstområde 97834
Tønsberg (3803) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Freste
(Sist oppdatert 06.jun.2016)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Horten (1813-1)
Holmestrand (1813-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 576348 Y-koord: 6575727
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Syenitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten er begrenset til Frestiåsen som består av bergartene syenitt (i nord) og rombeporfyr (i sør). Grensen mellom de to bergartene utgjøres av en ca. 10 m bred overgangssone av en rødlig, middelskornig bergart. Massetaket ligger på toppen av åsen med sjakt ned til grovknuser og spindelknuser. Drift på to bergarter. I nord en middelskornet, grålig syenitt, og i sør en finkornet rødlig porfyrisk bergart, antatt rombeporfyr. Egen betongfabrikk i steinbruddet. Fortsatt uttak må i hovedsak skje vertikalt ned mot kote 0.

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 576229 Y-koord: 6575889

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Syenitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse