PUKKDATABASEN

Forekomstområde 97840
Sandefjord (3804) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Fokserød
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sandefjord (1813-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 568721 Y-koord: 6559958
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Syenitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten består av en grovkornet, middelsgrå syenitt (Larvikitt). Beliggenheten er meget gunstig, tett inntil E18 og bare ca. 5 km avstand til Sandefjord sentrum fra nord. Bruddet ligger langt fra selve pukkverket. Asfaltproduksjon, men steinkvaliteten er for dårlig til de sterkest trafikkerte veiene. På sikt skal området reguleres til industritomter.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 568927 Y-koord: 6560249

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Syenitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse