PUKKDATABASEN

Forekomstområde 97880
Larvik (3805) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Tjølling pukkverk
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sandefjord (1813-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 567226 Y-koord: 6547871
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Larvikitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
"Forekomsten" utgjøres av fire steinbrudd (blokkstein) som leverer skrotstein til pukking. Bergarten er en mørk, grovkornig syenitt av larvikitt-type.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 567200 Y-koord: 6547846

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Larvikitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse