PUKKDATABASEN

Forekomstområde 97882
Larvik (3805) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Hedrum pukkverk
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sandefjord (1813-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 560410 Y-koord: 6551592
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Larvikitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten er en ca 80 m høy ås. Bergarten er en grovkornet, mellomgrå larvikitt (syenitt) med liten variasjon i både farge, kornstørrelse og oppsprekking. Reservene er relativt begrenset pga. eiendomsgrenser. Pukkverket ligger sentralt til og har både Larvik og Sandefjord som markedsområder. Den øverste pallen viser en svak benkning. Prøven er tatt på andre pallhøyde. Oppsprekkingen er slik at en har små problemer med storblokk.

1995: Bruddet er utvidet fra 1986 til 1995. Steinen benyttes til kommunal pukk og eksporteres som molostein etc. Stor produksjon i forhold til andre i Vestfold.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 560445 Y-koord: 6551493

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Larvikitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse