PUKKDATABASEN

Forekomstområde 97940
Holmestrand (3802) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Haslestad pukkverk
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Drammen (1814-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 561639 Y-koord: 6597828
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Rombeporfyr
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten ligger innenfor et relativt flatt skogsområde. Årsaken til pukkverksdriften er de muligheter dette gir for utvidelse av sagbruket som firmaet også eier. Årsproduksjonen er noe beskjeden pga. en noe usentral beliggenhet i forhold til byene i fylket. Bergarten er en vesentlig grålig rombeporfyr. Stedvis sees en svakt rødlig variant. Lokalt sees tektoniske ganger. Prøve 1 = grå, prøve 2 = burgunder. Ingen dominerende sprekkeretning. I sør er det flere steiltstående slepper (10-20 cm).

I 1995: Nye prøver og foto er tatt.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 561472 Y-koord: 6597883

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Rombeporfyr
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse