PUKKDATABASEN

Forekomstområde 98883
Grimstad (4202) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Landvik steinbrudd
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Arendal (1611-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 471610 Y-koord: 6467202
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Bruddet ligger på toppen av et høydedrag med knuse-/sikteanlegget i dalsiden og lagerplass ved skråningsfoten. Totalt er det en betydelig utstrekning på pukkverket. Bergarten er en høyst uregelmessig gabbro som varierer fra pegmatittgabbro til en middels- til finkornet utgave. Den siste er noe mørkere. Et gjennomgående trekk er ofittisk tekstur, som delvis er godt synlig. Nabobergarten er gneis. Pegmatittgabbroen er dominerende i det øverste bruddet. Forekomsten har ikke sjøkontakt. Volumet antas å være betydelig.

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 471729 Y-koord: 6467161

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gabbro
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Knuse-/sikteverk


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse