GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98915
Gjerstad (4211) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Vallemoen
(Sist oppdatert 26.jun.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gjerstad (1612-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 496977 Y-koord: 6531221
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsetning ved Valle bestående av sand og grus. Grus spesielt i toppflaten. Maksimale mektigheter over Lundevannet er 5 m. Forekomsten er skogvokst bortsett fra noen privatboliger.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 58134 m2.
Volum : 174403 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Skog : 90%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse