GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98949
Tvedestrand (4213) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Teinstadmyra
(Sist oppdatert 26.jun.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Tvedestrand (1612-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 494308 Y-koord: 6490541
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsatt sand og grus over fjell. Forekomsten er nå utdrevet. Det er et massetak i forekomsten, men dette har ikke vært i drift på noen år. Det kan ligge noe sand i dalen ved Ånjerød, men dette er lite aktuelt for teknisk bruk.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Dalfylling

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 494308 Y-koord: 6490541

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse