GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99203
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Lomstjønn
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nelaug (1612-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 473806 Y-koord: 6509468
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten har en eskerlignende rygg og en terrasseflate nordøst for ryggen. Terrasseflaten synes å ha vesentlig ensgradert sand. Ryggformen har mer grovt materiale med sortert grov sand og grus, noe stein. Mektighet varierer fra ca. 10 m til ca. 2 m (inn mot myr i øst).

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100% Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 473987 Y-koord: 6509221

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 473618 Y-koord: 6509831

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse