GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99211
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Engenesmoen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gjøvdal (1512-1)
Vegår (1612-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 469186 Y-koord: 6513990
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en skogkledd terrasse. Massene antas å bestå av sortert sand med noe grus i mektighet 2-3 m over grunnvannsnivå. Massene har sannsynligvis endel jern-/humusutfelling og antaes å ha et begrenset anvendelsesområde.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Delta

Størrelse
Mektighet : 2.00 m.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse