GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99221
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Raudånfossen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vegår (1612-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 475284 Y-koord: 6523835
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Løsmassene i terrassen har mektighet på 5-10 m over grunnvannsnivå. Lokalt vil fjell opptre grunnere enn dette. Massene synes å bestå vesentlig av ensgradert fin og middels sand til stort dyp. Dette vil sterkt begrense massenes anvendbarhet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Delta

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse