GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99227
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Djuphomtj.
(Sist oppdatert 10.mai.1984)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vegår (1612-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 479017 Y-koord: 6527231
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten har ca. 3 m mektige lag av sand/grus over grunnvannsnivå. Massene synes å være dominert av ensgradert sand, men inneholder også noe fin grus. I esker syd for forekomsten er materialet grovere med grus og stein.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 58990 m2.
Volum : 176970 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse