GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99229
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Rublimyra
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vegår (1612-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 478953 Y-koord: 6526388
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av to iskontaktterrasser. Massene har mektigheter på opptil 8-10 m, men fjell grunner opp deler av forekomsten. Massene består av overveiende sortert sand, dels grov. Grus og stein forekommer i topplagene. Massetak i forekomstens vestre del.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 36636 m2.
Volum : 146545 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 8% Stein : 5%
Skog : 92% Grus : 35%
Sand : 60%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 478768 Y-koord: 6526341

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse