GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99239
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Glerlimoen
(Sist oppdatert 10.mai.1984)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vegår (1612-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 480218 Y-koord: 6523751
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et isranddelta med en markert eskerrygg i den østlige delen. Eskeren er stedvis over 10 m høy. Mektigheten på avsetningen for øvrig er ca. 4 m i gjennomsnitt. Massene består av grus og sand dels ensgradert fingrus/grovsand. Eskeren har noe grovere materiale som grus og stein. Øst for eskeren er et lite område breelvmateriale med til dels grov grus og godt rundet stein.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker
: Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 182937 m2.
Volum : 731748 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 20%
Skog : 80%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse