GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99251
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Stokkbekkevja
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vegår (1612-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 471056 Y-koord: 6518549
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Området består av terrasseflater ca. 2-3 m over grunnvannsnivå. Massene består vesentlig av ensgradert sand, middels og fin sand vil trolig være dominerende. Begrenset anvendelsesområde. Området er registrert som dyrkingsjord.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Delta

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse