GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99253
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Langekjerr
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vegår (1612-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 472973 Y-koord: 6519955
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Området består av relativt lave terrasser med mektighet av løsmasser over grunnvannsnivå på ca. 2-3 m, lokalt noe mer. Nord i området er enkelte fjellblotninger, og noe hauger av meget godt sortert sand, antatt flygesand-dyner (fin/middels sand). For øvrig synes forekomsten å bestå av ensgradert sand, dels fin sand.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse