GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99265
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Undrufossen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gjøvdal (1512-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 464227 Y-koord: 6520332
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvterrasser langs elva bestående av sand, grus og stein. Det ser ut som forekomsten har en god del grov grus og stein. Materialet er godt rundet. Største mektighet er ca. 7-8 m, men gjennomsnittlig er den 4-5 m. Materialet kan være egnet til veiformål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 65367 m2.
Volum : 261469 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse