GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99273
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Høymyr
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gjøvdal (1512-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 463130 Y-koord: 6521401
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvterrasser langs elva med varierende mektighet men maksimalt 5 m. Bredden på terrassen er ofte bare noen få meter. Materialet består av sand og grus. I partier grov grus og stein i overflaten. Forekomsten er gitt stiplet omriss.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse