GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99275
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Hagen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gjøvdal (1512-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 463037 Y-koord: 6521171
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsatte terrasser lang elva. Materialet består av sand og grus i overflatelaget. For øvrig er sand den dominerende kornstørrelse. Mektighetene over grunnvannsnivå varierer fra 1 til 3-4 m. Uttak av masser er derfor aktuelt kun i de mektigste partiene. Det er ingen større massetak, med flere små hvor materialet er brukt til skogsbilveien som går over avsetningen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 185575 m2.
Volum : 371150 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse