GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99279
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Mosvaldmoen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gjøvdal (1512-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 460948 Y-koord: 6524361
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en lav terrasse langs elva. Mektighetene over grunnvannsnivå er fra 1 til 3-4 m. Sand dominerer kornsammensetningen. Noe grus finnes i topplaget. Det er ingen åpne snitt som kan si noe om kornstørrelsen nedover i forekomsten. Uttak av masser herfra er aktuelt bare i de høyeste nivåene.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 114010 m2.
Volum : 228021 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse