GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99305
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Skeimo
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Mykland (1512-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 464087 Y-koord: 6502831
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Terrasseflaten har ca. 0,5 m grusrike topplag, deretter vekslende lag av sortert sand, dels ensgradert (grov, middels og fin). Mindre massetak har sporadiske uttak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 33476 m2.
Volum : 100427 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 10% Grus : 15%
Dyrka mark : 15% Sand : 85%
Bebygd : 25%
Skog : 50%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 464087 Y-koord: 6502831

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 15%
Sand : 85%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse