GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99321
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Lunden
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gjøvdal (1512-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 455618 Y-koord: 6516471
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten har preg som en terrasse med dødisterreng i enkelte partier. Det er tatt ut en betydelig del av massene, ca. 25%. Massene veksler mellom sortert sand og steinholdig grus. Steinmaterialet er rundet/godt rundet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Dødisterreng
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.72 m. Areal : 22872 m2.
Volum : 62213 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 30% Stein : 5%
Skog : 70% Grus : 45%
Sand : 50%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 455618 Y-koord: 6516471

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 45%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse