GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99323
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Geiteryggen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gjøvdal (1512-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 456295 Y-koord: 6514384
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en markert eskerrygg, opptil ca. 15 m høy. Høyden varierer, og det er også mulighet for at en fjellterskel går inn i ryggen. Volumanslag er derfor noe usikre. Massene veksler sterkt i kornfordeling, men grus dominerer, med en del markerte grus-, stein- og blokklag. Sand opptrer som matriks. Stein- og blokkmaterialet er godt rundet. Uttak av masser i østlig del av forekomsten/ryggformen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 12396 m2.
Volum : 61978 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 20% Blokk : 5%
Skog : 80% Stein : 15%
Sand : 40%
Grus : 40%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 456295 Y-koord: 6514384

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Sand : 40%
Grus : 40%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse