Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Sokndal (1111) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Sokndal (1111) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
103714 Mydlandsvatnet Liten betydning Grus
159039 Tjørn Liten betydning Grus
103712 Ålgard Liten betydning Grus
103710 Åna-Sira Liten betydning Grus
164829 Rekefjord vest Internasjonal betydning Pukk
103718 Rekefjord øst Internasjonal betydning Pukk
165246 Ostervikknuten Nasjonal betydning Pukk
148569 Jøssingfjord Liten betydning Pukk
170980 Røyrfeddalen Liten betydning Pukk
103720 Øgledalen Liten betydning Pukk
215079 Ormåsen Ikke vurdert Pukk
148428 Tellnes Pukk
103708 Jøssingfjorden Ikke vurdert Steintipp

Antall forekomster :

13

Antall forekomster totalt :

13

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 08.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse