Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Bjerkreim (1114) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Bjerkreim (1114) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
103790 Bjerkreim Lokal betydning Grus
103798 Brådli Lokal betydning Grus
103752 Espeland Lokal betydning Grus
103776 Lille Svela Lokal betydning Grus
103756 Malmeim Lokal betydning Grus
103772 Moi Lokal betydning Grus
103748 Veen Lokal betydning Grus
103746 Austraumdal Liten betydning Grus
103754 Austraumdalsåna Liten betydning Grus
103782 Baubrekka Liten betydning Grus
103788 Fjermeland Liten betydning Grus
103800 Hegelstad Liten betydning Grus
103784 Helland Liten betydning Grus
103794 Holmen Liten betydning Grus
103758 Kvednaberget Liten betydning Grus
103762 Lomstjørn Liten betydning Grus
103760 Nordavatnet Liten betydning Grus
158544 Odlandshølen Liten betydning Grus
103792 Oremo Liten betydning Grus
103770 Oslandsvatnet Liten betydning Grus
103774 Sandtjørn Liten betydning Grus
103766 Skjævelandsåsen Liten betydning Grus
103804 Spjøtavoll Liten betydning Grus
103778 Store Svela Liten betydning Grus
103764 Stølvatnet Liten betydning Grus
103780 Tengesdal Liten betydning Grus
103750 Torvlehalsen Liten betydning Grus
103768 Vigjeså Liten betydning Grus
103802 Vikesdal Liten betydning Grus
103796 Vikeså Liten betydning Grus
103786 Vinningland Liten betydning Grus
103744 Ørsdalen Liten betydning Grus
158548 Moi Pukk Lokal betydning Pukk
222439 Eikeland steinbrudd Ikke vurdert Pukk
158540 Austrumdaltippen Lokal betydning Steintipp

Antall forekomster :

35

Antall forekomster totalt :

35


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse