Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Hå (1119) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Hå (1119) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
103810 Hetland Lokal betydning Grus
103806 Brusanden Liten betydning Grus
103808 Fuglestadåna Liten betydning Grus
103820 Håland Liten betydning Grus
103812 Kvassheim Liten betydning Grus
157672 Kvia Liten betydning Grus
103818 Lode Liten betydning Grus
103814 Nærland Liten betydning Grus
103816 Obrestad Liten betydning Grus
103822 Refsland Liten betydning Grus
103824 Reime Liten betydning Grus
103826 Vigre Liten betydning Grus
191224 Beinskinnfjellet steinbrudd Lokal betydning Pukk
191262 Gausland pukkverk Lokal betydning Pukk
191228 Ogna steinbrudd Lokal betydning Pukk
222371 Friestad Pukk
219621 Kvalbein Pukk

Antall forekomster :

17

Antall forekomster totalt :

17


Denne utskriften ble generert 30.07.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse