Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Time (1121) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Time (1121) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
103862 Nordre Kalberg Nasjonal betydning Grus
103860 Kalberg Søndre Lokal betydning Grus
192410 Håland Liten betydning Grus
103854 Kartavoll Liten betydning Grus
103872 Longvatnet Liten betydning Grus
103852 Mellomstrand Liten betydning Grus
160980 Nyland Liten betydning Grus
103866 Salen Liten betydning Grus
103868 Sæland Liten betydning Grus
103864 Tegle Liten betydning Grus
161225 Undheim Liten betydning Grus
103870 Undheim Liten betydning Grus
103858 Åsland Liten betydning Grus
103856 Åsland øst Liten betydning Grus
216772 Nordre Kalberg pukk Nasjonal betydning Pukk
190290 Søndre Kalberg pukk Nasjonal betydning Pukk
219600 Skareberget Lokal betydning Pukk
192087 Sæland pukk Lokal betydning Pukk
192474 Undheim steinbrudd Lokal betydning Pukk

Antall forekomster :

19

Antall forekomster totalt :

19

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 08.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse