Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Sola (1124) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Sola (1124) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
103930 Skarasanden Liten betydning Grus
192000 Risavika Nasjonal betydning Pukk
103932 Røyneberg Nasjonal betydning Pukk

Antall forekomster :

3

Antall forekomster totalt :

3

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 09.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse