Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Hjelmeland (1133) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Hjelmeland (1133) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
104040 Soppaland Nasjonal betydning Grus
104042 Tveit Nasjonal betydning Grus
104010 Vadla Nasjonal betydning Grus
104044 Valheim Nasjonal betydning Grus
104012 Hauga Lokal betydning Grus
104004 Kromshagen Lokal betydning Grus
104024 Laugalandsbrekka Lokal betydning Grus
104008 Litlemoen Lokal betydning Grus
104018 Liå Lokal betydning Grus
104050 Tysdal Lokal betydning Grus
104014 Tøtlandsvik Lokal betydning Grus
104016 Vikemoen Lokal betydning Grus
104038 Årdal Lokal betydning Grus
104048 Beinskjervatnet Liten betydning Grus
104026 Fevoll Liten betydning Grus
104032 Fister Liten betydning Grus
104034 Flat-Hetland Liten betydning Grus
104030 Ingvalstad Liten betydning Grus
104020 Kleivaland Liten betydning Grus
104006 Kreppingdalen Liten betydning Grus
104028 Kvamme Liten betydning Grus
104022 Laugaland Liten betydning Grus
199314 Litlamo Liten betydning Grus
104056 Liå-vest Liten betydning Grus
104036 Riskadal Liten betydning Grus
104046 Rivjaland Liten betydning Grus
104052 Førre Ikke vurdert Grus
104054 Trollatysdal Ikke vurdert Grus
170861 Dyneneset Nasjonal betydning Pukk
206022 Jøsneset Nasjonal betydning Pukk
104066 Dalevika Lokal betydning Pukk
104060 Heståsen Lokal betydning Pukk
104058 Lyngsvatnet Liten betydning Pukk
193743 Brekka Pukk
104064 Djupevik Pukk
170853 Hamnaneset Ikke vurdert Pukk
170855 Knarravågen Ikke vurdert Pukk
170836 Kålhaugsneset Ikke vurdert Pukk
104062 Lysåsen Pukk
170843 Nessaåsen Ikke vurdert Pukk
206020 Nesvikheia Ikke vurdert Pukk
206014 Nordstølheia Ikke vurdert Pukk
222506 Sandanger Ikke vurdert Pukk
200008 Stykket Pukk
170848 Tapp Ikke vurdert Pukk
200010 Tøtland Pukk
170859 Vikeneset Ikke vurdert Pukk
170857 Åmekrokjuvet Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

48

Antall forekomster totalt :

48


Denne utskriften ble generert 17.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse