Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Bokn (1145) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Bokn (1145) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
104174 Gunnarstad Liten betydning Grus
104176 Sunnaland Lokal betydning Pukk

Antall forekomster :

2

Antall forekomster totalt :

2

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 07.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse