Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Karmøy (1149) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Karmøy (1149) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
104194 Eide Liten betydning Grus
104196 Karmøy pukkverk Lokal betydning Pukk
104198 Byggnes Liten betydning Pukk
206090 Raglemyr Liten betydning Pukk
221461 Hillesland Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

5

Antall forekomster totalt :

5

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 08.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse