Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Karmøy (1149) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Karmøy (1149) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
104194 Eide Liten betydning Grus
104196 Karmøy pukkverk Lokal betydning Pukk
206090 Raglemyr Lokal betydning Pukk
104198 Byggnes Liten betydning Pukk
221461 Hillesland Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

5

Antall forekomster totalt :

5


Denne utskriften ble generert 30.07.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse