Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Utsira (1151) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Utsira (1151) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype

Antall forekomster totalt :

0


Denne utskriften ble generert 30.07.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse