Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Kristiansund (1505) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Kristiansund (1505) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
056605 Torebakken Lokal betydning Grus
056609 Bolgvatnet Liten betydning Grus
056607 Prestmyra Liten betydning Grus
199571 Vigor Lokal betydning Pukk
114031 Bolgvatnet steinbrudd Liten betydning Pukk
056015 Hytteberga pukkv. Liten betydning Pukk
199565 Rensvik Liten betydning Pukk
200281 Vestbase Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

8

Antall forekomster totalt :

8

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse