Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Sande (1514) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Sande (1514) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
056067 Breivik kalkverk Lokal betydning Pukk
194031 Gjerde Liten betydning Pukk
194023 Røyset Liten betydning Pukk
194025 Sandsøya Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

4

Antall forekomster totalt :

4

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse