Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Sande (1514) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Sande (1514) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
056067 Breivik kalkverk Lokal betydning Pukk
194031 Gjerde Liten betydning Pukk
194023 Røyset Liten betydning Pukk
194025 Sandsøya Liten betydning Pukk
226298 Aurvoll Pukk

Antall forekomster :

5

Antall forekomster totalt :

5


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse