Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Ørsta (1520) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Ørsta (1520) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
056177 Indre Standal Regional betydning Grus
056161 Heljaneset Lokal betydning Grus
056157 Holen Lokal betydning Grus
056155 Kvistad Lokal betydning Grus
056163 Norangsdalen Lokal betydning Grus
056183 Nordre Vartdal Lokal betydning Grus
056195 Nygjerdet Lokal betydning Grus
056191 Remevika Lokal betydning Grus
056193 Remmen Lokal betydning Grus
056189 Setre Lokal betydning Grus
056145 Storeindvika Lokal betydning Grus
056147 Åmås Lokal betydning Grus
056187 Årskogsetra Lokal betydning Grus
056181 Barstad Liten betydning Grus
056149 Brautabakken Liten betydning Grus
056141 Brekke Liten betydning Grus
056153 Frøland Liten betydning Grus
056151 Gjerde Liten betydning Grus
056185 Klivet Liten betydning Grus
056143 Liadal Liten betydning Grus
193690 Nordangsdalen Liten betydning Grus
056139 Nupen Liten betydning Grus
056197 Røytdalen Liten betydning Grus
056165 Skylstad Liten betydning Grus
056179 Svora Liten betydning Grus
056159 Urke Liten betydning Grus
193391 Skorgedalsura Ikke vurdert Grus
056175 YtreTrandal Ikke vurdert Grus
219655 Flatnes Lokal betydning Pukk
056199 Klubben pukkverk Lokal betydning Pukk
056201 Bugen steinbruddgneis Liten betydning Pukk
219815 Holen Ikke vurdert Pukk
193465 Eiksundtunnelen Lokal betydning Steintipp

Antall forekomster :

33

Antall forekomster totalt :

33


Denne utskriften ble generert 22.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse