Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Tingvoll (1560) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Tingvoll (1560) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
056671 Gjengset2 Lokal betydning Grus
056641 Gyl Lokal betydning Grus
056661 Harholten Lokal betydning Grus
056663 Løset Lokal betydning Grus
056647 Nålsund Lokal betydning Grus
056665 Røttingsnes Lokal betydning Grus
056645 Aspa Liten betydning Grus
056669 Bekken Liten betydning Grus
056639 Bruvollen Liten betydning Grus
056649 Gjengset -1 Liten betydning Grus
056637 Hegerberg Liten betydning Grus
056633 Honhammer Liten betydning Grus
056635 Kårstein Liten betydning Grus
056675 Råkstang Liten betydning Grus
056651 Seterlia Liten betydning Grus
056655 Torjul Liten betydning Grus
056643 Treekra Liten betydning Grus
056657 Trøbakken Liten betydning Grus
056659 Vågen Liten betydning Grus
056667 Åsprong Liten betydning Grus
056673 Fløystaddalen Ikke vurdert Grus
056653 Sandvika Ikke vurdert Grus
056677 Durmålhaugen Lokal betydning Pukk
056681 Hammaren Lokal betydning Pukk
199957 Korsviklia Lokal betydning Pukk
217915 Saghøgda Lokal betydning Pukk
056683 Sallaupen Lokal betydning Pukk
199965 Saltbones Lokal betydning Pukk
219668 Storlia Lokal betydning Pukk
056679 Kløyvahaugen Pukk

Antall forekomster :

30

Antall forekomster totalt :

30


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse