Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Sunndal (1563) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Sunndal (1563) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
056749 Drihjellen Regional betydning Grus
056717 Fale Lokal betydning Grus
056731 Furu Lokal betydning Grus
056735 Gaudøla 1 Lokal betydning Grus
056739 Gaudøla 2 Lokal betydning Grus
056737 Gaudøla 3 Lokal betydning Grus
056721 Gikling Lokal betydning Grus
056699 Gjøra Lokal betydning Grus
056691 Grødøla Lokal betydning Grus
056689 Hafsås Lokal betydning Grus
056729 Hol Lokal betydning Grus
056725 Hoås 2 Lokal betydning Grus
056757 Linset Lokal betydning Grus
056761 Litldalen Lokal betydning Grus
056779 Mulvik Lokal betydning Grus
056707 Musgjerd Lokal betydning Grus
056711 Romfo Lokal betydning Grus
056777 Røkkum Lokal betydning Grus
056715 Råa Lokal betydning Grus
056775 Seljebø Lokal betydning Grus
056713 Vermøy Lokal betydning Grus
056727 Vinnavollhjellen Lokal betydning Grus
056709 Ørsund Lokal betydning Grus
056697 Øvre nisja Lokal betydning Grus
056763 Åfarhjellen Lokal betydning Grus
056769 Ålvundeid Lokal betydning Grus
056705 Auster ottem Liten betydning Grus
056703 Bjørbekk Liten betydning Grus
056743 Bruset 1 Liten betydning Grus
056745 Bruset 2 Liten betydning Grus
056695 Grøvu Liten betydning Grus
056701 Hjelle Liten betydning Grus
056723 Hoås-1 Liten betydning Grus
056751 Hårstad 1 Liten betydning Grus
056753 Hårstad 2 Liten betydning Grus
056755 Hårstad 3 Liten betydning Grus
056793 Jønstadsetra Liten betydning Grus
056693 Lindalen Liten betydning Grus
056789 Linndalsvannet Liten betydning Grus
056741 Mosbøen Liten betydning Grus
056767 Nedre jordal Liten betydning Grus
056783 Opdøl Liten betydning Grus
056719 Osphjellen Liten betydning Grus
056773 Reinset Liten betydning Grus
056787 Reppdalen Liten betydning Grus
056687 Røymo Liten betydning Grus
056781 Sandvasshaugane Liten betydning Grus
056747 Skrondalsøyan Liten betydning Grus
056759 Storbekkrabben Liten betydning Grus
056733 Øksendalsøra Liten betydning Grus
056765 Åfarplassen Liten betydning Grus
056771 Åram Liten betydning Grus
056685 Grøvudalen Ikke vurdert Grus
056791 Stortæla Ikke vurdert Grus
200049 Hoven Lokal betydning Pukk

Antall forekomster :

55

Antall forekomster totalt :

55


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse