Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Smøla (1573) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Smøla (1573) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
056999 Inner Roksvågen Liten betydning Grus
056995 Nelvika Liten betydning Grus
056997 Rokstadelva Liten betydning Grus

Antall forekomster :

3

Antall forekomster totalt :

3

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 03.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse