Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Sømna (1812) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Sømna (1812) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
082894 Dale øvre Liten betydning Grus
082896 Røyrmarken Liten betydning Grus
082898 Sømnes-Mardal Liten betydning Grus
082900 Sør-Kvaløya Liten betydning Grus
216497 Kattuglehaugen Lokal betydning Pukk
216091 Slyngemyra Lokal betydning Pukk
156533 Teisdal Lokal betydning Pukk
082902 Mjønesodden Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

8

Antall forekomster totalt :

8

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 09.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse