Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Herøy (1818) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Herøy (1818) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
082956 Tenna Liten betydning Grus
082958 Øksningan Ikke vurdert Grus
223698 Skardsøya Ikke vurdert Pukk
082960 Staulen Ikke vurdert Pukk
223700 Sør-Stauløyhågjen Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

5

Antall forekomster totalt :

5

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 09.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse