Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Alstahaug (1820) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Alstahaug (1820) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
082962 Breimo Lokal betydning Grus
082966 Hamnessvalen Liten betydning Grus
082964 Smalfjellet Liten betydning Grus
082968 Tømmervold Liten betydning Grus
212591 Siva industriområde Regional betydning Pukk
082976 Einangsfjellet Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

6

Antall forekomster totalt :

6


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse