Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Alstahaug (1820) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Alstahaug (1820) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
082962 Breimo Lokal betydning Grus
082966 Hamnessvalen Liten betydning Grus
082964 Smalfjellet Liten betydning Grus
082968 Tømmervold Liten betydning Grus
212591 Siva industriområde Nasjonal betydning Pukk
082976 Einangsfjellet Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

6

Antall forekomster totalt :

6

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 09.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse