Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Nesna (1828) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Nesna (1828) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
083322 Herset Lokal betydning Grus
083328 Almåsen Liten betydning Grus
083326 Alsøyvågen Tomma Liten betydning Grus
083332 Finnvikdalen Liten betydning Grus
083330 Handstein Liten betydning Grus
083324 Valla,Handnesøya Liten betydning Grus
165642 Tomma pukkverk Regional betydning Pukk
083334 Langberget Liten betydning Pukk
215913 Langsetvågen Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

9

Antall forekomster totalt :

9

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 09.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse