Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Træna (1835) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Træna (1835) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
083528 Lille Haugsholmen Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

1

Antall forekomster totalt :

1

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 06.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse