Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Gildeskål (1838) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Gildeskål (1838) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
083586 Skauvoll Lokal betydning Grus
083592 Breivika Liten betydning Grus
083594 Innervik Liten betydning Grus
083600 Langsanden Liten betydning Grus
083582 Mevik Liten betydning Grus
083584 Oterstrand Liten betydning Grus
083598 Ravik Liten betydning Grus
083590 Sundsfjorden Liten betydning Grus
083588 Vindvika Liten betydning Grus
083596 Våg Liten betydning Grus
220347 Skauvoll II Lokal betydning Pukk
083602 Mårnes Liten betydning Pukk
149206 Hamn Pukk
149195 Øyrfjellet Ikke vurdert Pukk
171533 Tunneltippen Ikke vurdert Steintipp

Antall forekomster :

15

Antall forekomster totalt :

15

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 09.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse