Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Beiarn (1839) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Beiarn (1839) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
083642 Høgforsmoen Lokal betydning Grus
083604 Steinåga Lokal betydning Grus
083644 Blåmoen Liten betydning Grus
083654 Breivika Liten betydning Grus
083606 Einan Liten betydning Grus
083618 Haugmoen Liten betydning Grus
083622 Høgmoen Liten betydning Grus
083616 Innerjorda Liten betydning Grus
083608 Nes Liten betydning Grus
083620 Pelandsmoen Liten betydning Grus
083624 Savjord Liten betydning Grus
083614 Steinbakkan Liten betydning Grus
083660 Storjordbrua Liten betydning Grus
083612 Stormoen Liten betydning Grus
083636 Tollådalen vest Liten betydning Grus
083634 Tollådalen øst Liten betydning Grus
083656 Breimoen Ikke vurdert Grus
083648 Bukkehaugen Ikke vurdert Grus
083632 Furunes Ikke vurdert Grus
083646 Grottådalen Ikke vurdert Grus
083628 Hemminghytt Ikke vurdert Grus
083630 Israelsbakk Ikke vurdert Grus
083640 Kattuglmoen Ikke vurdert Grus
083658 Nordland Ikke vurdert Grus
083610 Osbakk Ikke vurdert Grus
083652 Riebivaggi Ikke vurdert Grus
083638 Solbakk Ikke vurdert Grus
083650 Stallogropvatnet Ikke vurdert Grus
083626 Storsletta Ikke vurdert Grus
215887 Evjen blokksteinsuttak Liten betydning Pukk
225380 Stormyrhaugen Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

31

Antall forekomster totalt :

31


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse