Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Saltdal (1840) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Saltdal (1840) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
083768 Balvasselva Lokal betydning Grus
083664 Dverset Lokal betydning Grus
083742 Dypen-nasen Lokal betydning Grus
083738 Dypenådal Lokal betydning Grus
083676 Høyerfall Lokal betydning Grus
083690 Lillealmenningen Lokal betydning Grus
083678 Nestby Lokal betydning Grus
083674 Rognan Lokal betydning Grus
083662 Setså Lokal betydning Grus
083692 Storalmenningen Lokal betydning Grus
083694 Storhaugen Lokal betydning Grus
083712 Storjord Lokal betydning Grus
083744 Sørelva Lokal betydning Grus
083718 Tjårrisheia Lokal betydning Grus
083686 Vensmoen Lokal betydning Grus
083774 Balvatnet sør Liten betydning Grus
083770 Balvatnet vest Liten betydning Grus
083772 Balvatnet øst Liten betydning Grus
083756 Bjøllhaugen Liten betydning Grus
083670 Botn Liten betydning Grus
083672 Botnvatnet Liten betydning Grus
083716 Brannbakken Liten betydning Grus
083682 Brenne Liten betydning Grus
083708 Dalmo Liten betydning Grus
083684 Drageid Liten betydning Grus
083750 Elgbekken Liten betydning Grus
083726 Graddis Liten betydning Grus
083720 Graddiselva Liten betydning Grus
083764 Harodalen Liten betydning Grus
083714 Junkerdal Liten betydning Grus
083732 Kjemåfjellet Liten betydning Grus
083762 Lillestuvatn Liten betydning Grus
083760 Nordre Bjøllåvatn Liten betydning Grus
083706 Russånes Liten betydning Grus
083688 Røkland Liten betydning Grus
083668 Saltnes Liten betydning Grus
083698 Sauskaret Liten betydning Grus
083746 Semska vest Liten betydning Grus
083748 Semska øst Liten betydning Grus
083666 Skansenøyra Liten betydning Grus
083776 Skieidijåkka Liten betydning Grus
083766 Storengdalen Liten betydning Grus
083696 Stormo Liten betydning Grus
083754 Straitesjåkka Liten betydning Grus
083752 Sukkertoppen Liten betydning Grus
083680 Sundby Liten betydning Grus
083704 Tømmerdal Liten betydning Grus
083758 Vidjeelva Liten betydning Grus
083724 Addjekkelva Ikke vurdert Grus
083710 Bliksmoen Ikke vurdert Grus
083740 Dypenåga Ikke vurdert Grus
083702 Evenesdal Ikke vurdert Grus
083730 Kjemåbekken Ikke vurdert Grus
083728 Kjemåvatnet Ikke vurdert Grus
083722 Nertind Ikke vurdert Grus
083734 Sørfjellet Ikke vurdert Grus
083700 Vassbotn Ikke vurdert Grus
083736 Viskisvatn Ikke vurdert Grus
083780 Lønsdal Lokal betydning Pukk
083782 Botnfjellet Liten betydning Pukk
217784 Lille Almenningen Liten betydning Pukk
083778 Tjårrisbrua Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

62

Antall forekomster totalt :

62


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse