Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Evenes (1853) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Evenes (1853) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
084052 Kvitfors Liten betydning Grus
084048 Låksåmarka Liten betydning Grus
084050 Osmarken Liten betydning Grus
084046 Vassbotn Liten betydning Grus
166401 Berg Lokal betydning Pukk
166411 Evenes Lokal betydning Pukk
084054 Lenvikmarka Liten betydning Pukk
084056 Slettbakken Liten betydning Pukk
084044 Ofoten malmfelt Liten betydning Steintipp

Antall forekomster :

9

Antall forekomster totalt :

9


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse